CNC دریل دروازه ای
دریل دروازه ای CNC

دستگاه دریل دروازه ای cnc سوراخکاری برای صفحاتی که در مراحل بعدی به سازه های فلزی متصل خواهند شد ...