CNC فرز منبت کاری چوب
فرز منبت کاری مدل SR-CMC (در ابعاد بزرگ)

یک دستگاه منبت کاری با قابلیت کار در سه بعد و بیشتر می باشد...
فرز منبت کاری مدل SMR-CMC (در ابعاد کوچک)

به جهت کم شدن هزینه، در این مدل دستگاه فرز منبتکاری، ابعاد کوچک گردیده ...