اسلپ بر و راسته بر
دستگاه اسلپ بر ( ضخیم بر )

دستگاه های اسلپ بر بهترین روش برای برشکاری ورقهای آهن با ضخامت زیاد ...
دستگاه راسته بر ( رشته بر ، تسمه بر )

دستگاه های راسته بر بهترین روش برای برشکاری ورقهای آهن بصورت تسمه ...