برش شیشه  


برنا ابزارصدر با تلاش تیم مهندسی و با کمک متخصصینساخت خود توانسته همواره تولیدات جدید همراه با تکنولوژی  روز جهانی ارائه دهددستگاه برش CNC با دقت، ظرافت و  قابلیت بالا عملیات برش شیشه را در اشکال گوناگونو پیچیده بسیار آسان نموده و باعث تولید خاص و افزایش سرعت فرایند در خط می گردد.

در صنعت استفاده بهینه از زمان وامکانات برای تولید، از عوامل اساسی کسب موفقیت هر واحد صنعتی می باشد. اما امروزبه این عوامل دو عامل مهم دیگر نیز افزوده گردیده است :
· کاهش ضایعات 
· انعطاف پذیری تولید
دستگاه برش شیشه سپند هر دوی این مزایا را بعلاوهمزایای بیشمار دیگر به شما هدیه خواهد کرد .

در زیر به چند مورد از مزیت های ایندستگاه در صنایع شیشه اشاره شده است:
1. کنترل تمام اتوماتیک
2. کاهش ضایعات شیشه
3. کاهش زمان تولید
4. تولید اشکال پیچیده
5. کاهش خطا اندازه
6. افزایش کیفیت  و دقت برش
7. سیستم حرکتی محورها توسط بال اسکرو، دارای دقت فوق العاده بالا
8. تکرارپذیری و تضمین یکسان بودن قطعات بریده شده
9. بارگیری آسان شیشه بجهت قابلیت چرخش 90 درجه ای دستگاه
10. تیغه های جداسازی قطعات برش خورده