جوش زیر پودری صلیبی  


"جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T )"

این جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T ) با دارا بودن شکل خاص خود و امکان حرکت اپراتور با خود ماشین نیاز به 2 یا 3 نفر کارگر را تنها به یک نفر تقلیل می دهد. جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T ) با حرکت بر روی سازه H که بصورت 45 درجه قرار گرفته و اپراتوری که بر پشت میز کنترل به همراه ماشین جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T ) حرکت می کند اقدام به جوشکاری سازه H می نماید. بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه H حفظ میکند و در نتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.

مشخصات فنی ماشین جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T )

انتقال نیرو
بصورت مستقیم به چرخها
شکل دستگاه
صلیبی
تعداد تورچ جوشکاری
2 عدد
تنظیم فاصله تورچ با سطح کار
خود  تنظیم
کوچکترین قطعه قابل جوشکاری
H سایز 20 سانتیمتر
بزرگترین قطعه قابل جوشکاری
H سایز 150 سانتیمتر
نوع دستگاه های جوش
زیر پودری 1250 آمپر
مکنده زیر پودری
2 دستگاه مستقل
طول ریل دستگاه
6 متر تا 12 متر
نگهدارنده H
دو سازه مستقل با طول 12 متر

مزایای ماشین جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T )

· جوشکاری
· 2 سازه بزرگ بصورت همزمان
· استفاده از جوشکاری زیر پودری (قدرت بالا، سرعت زیاد، ضریب نقوذ بالا)
· خود تنظیم بودن طول جوشکاری
· راحتی اپراتور در هنگام کار 
· نامحدود بودن طول جوشکاری
· فضای کمتر دستگاه نسبت به دستگاه های دروازه ای
· پایداری بیشتر و درنتیجه کیفیت بالاتر جوش (به دلیل مکانیزم صلیبی)
· استفاده ازLmguid در عرض دستگاه جهت عدم لرزش و تضمین کیفیت